Kontakt Impressum Startseite
Selbsthilfe? Selbsthilfegruppen SHG Suche Termine Aktuelles Hilfe Betroffenenarbeit Newsletter Partner Links Über mich

Bezirk HORN

Anna Maria KISLINGER
A-3592 Röhrenbach, Feinfeld 4
Mobil: 0676/ 967 02 00
Webseite: www.kislinger.at

Mag. Daniela BERNDL
A-3571 Gars/Kamp
Mobil: 0676/ 398 06 30
Webseite: www.psychotherapie-berndl.at

Petra FILLAFER
A-3571 Gars/Kamp, Kremserstarsse 656
Mobil: 0680/ 146 31 84
Webseite: www.petra-fillafer.at

Theresia WEINSCHENK
A-3571 Gars/Kamp, Schimmelsprunggasse 43
Mobil: 0676/ 500 92 62
Webseite: www.gelebter-schamanismus.at

DSA Mag. Ulrike WÖGERER
A-3571 Gars/Kamp, Apoigerstrasse 88
Mobil: 0650/ 311 22 33
Webseite: www.institut-woge.at

Mag. Sonja BUCHLEITNER
A-3580 Horn, Ing. Karl Proksch Gasse 11
Mobil: 0664/ 73 57 80 97
Webseite: www.sonjabuchleitner.at

Mag. Eva RENOLDER-GANSCH
A-3580 Horn, Im Naturpark 7
Mobil: 0664/ 274 24 81

Heidemarie RITZBERGER
A-3580 Horn, Rudolf Fischer Weg 11/2
Telefon: 02982/ 305 20

DDr. Dieter ZABRANSKY
A-3712 Maissau, Hornerstrasse 7
Telefon: 02984/ 47 90

Sigrid WÖGERBAUER
A-3753 Pernegg, Kloster Pernegg 1
Telefon: 02913/ 218 40
Webseite: www.portal.worgerbauer.at